Privatumo politika

Privatumo taisyklės

 1. Bendra informacija
  1. UAB „Gelsva” (toliau – „mes“ arba „Bendrovė“) yra interneto svetainės https://gelsva.lt/ (toliau – „Interneto svetainė“), taip pat su Interneto svetaine susijusių socialinių tinklų paskyrų valdytoja. Šiomis Privatumo taisyklėmis (toliau – „Privatumo taisyklės“) paaiškiname kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname, bei pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
  2. Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Gelsva“

Juridinio asmens kodas: 120596772

Liepkalnio g. 97B, Vilnius

Tel. 8 5 215 2441

El. paštas: vilnius@gelsva.lt.

  1. Privatumo taisyklėse naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – „Asmens duomenys“) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį (pavyzdžiui, Jūsų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir t.t), pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę.
  2. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – „BDAR“) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančių institucijų nurodymų.
  3. Šios Privatumo taisyklės taikomos, kai Jūs lankotės mūsų Interneto svetainėje, socialinių tinklų paskyrose, peržiūrite mūsų pateiktą informaciją, užsakote mūsų siūlomas prekes ir paslaugas, atsiimate užsakytas prekes, susisiekiate su mumis telefonu, el. komunikacijos kanalais, domitės mūsų pasiūlymais ar kreipiatės kitais klausimais. Mes turime tokias paskyras socialiniuose tinkluose (toliau – „Socialinės paskyros“): Facebook, Youtube, Instagram, Tik tok.
  4. Interneto svetainėje ir (ar) Socialinėse paskyrose gali būti nuorodų į išorines svetaines – mūsų kitas svetaines, mūsų verslo partnerių svetaines arba svetaines, reklamuojančias mūsų prekes. Sekdami tokias nuorodas į bet kurią iš tokių svetainių, atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės turi savo atskirą privatumo politiką ir, kad šios Privatumo taisyklės joms nėra taikomos. Prieš pateikdami savo Asmens duomenis šioms svetainėms ar naudodamiesi jų pasiūlymais, peržiūrėkite jų privatumo politikas.
  5. Jei užsakote prekes iš mūsų ar kitaip naudojatės Interneto svetaine, lankotės mūsų Socialinėse paskyrose, susisiekiate su mumis, prenumeruojate mūsų naujienas, mes laikome, kad Jūs perskaitėte ir supažinote su Privatumo taisyklių sąlygomis ir joje nurodytais Asmens duomenų naudojimo tikslais, būdais bei tvarka. Jei nesutinkate su Privatumo taisyklėmis, Jūs negalite naudotis Interneto svetaine, Socialinėmis paskyromis, taip pat kreiptis į mus dėl prekių pasiūlymų.
  6. Primename, kad mūsų prekės ir su jomis susijusios paslaugos yra prieinamos tik tiems fiziniams asmenims, kurie sulaukę bent 14 metų amžiaus. Kai kurioms prekėms, tokioms kaip alkoholiniai ar energetiniai gėrimai taikoma dar aukštesnė teisės aktų nustatyta amžiaus riba. Lankantis Interneto svetainėje, teikiant užsakymus ar kitaip ja naudojantis, mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti savo amžių. Jums neatitinkant reikiamo amžiaus, Jūsų lankymasis svetainėje ir naudojimasis ja gali būti apribotas.
  7. Privatumo taisyklės gali keistis, tad prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Interneto svetainėje ir perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo taisyklių versiją.
 1. Kaip mes renkame informaciją apie jus?
  1. Jūsų Asmens duomenis gauname tokiais būdais:
   1. kai Asmens duomenis Jūs pateikiate mums, pavyzdžiui, užsakote iš mūsų prekes, atliekate mokėjimą, susisiekiate su mumis el. paštu ar telefonu ir pan.;
   2. kai mes surenkame Jūsų Asmens duomenis Jums naudojantis Interneto svetaine ir (ar) Socialinėmis paskyromis, pavyzdžiui, fiksuojame apsilankymų Interneto svetainėje istoriją, IP adresą, Jūsų pasirinkimus, atidarytas URL nuorodas ir pan.;
   3. kai Asmens duomenis mes gauname iš kitų asmenų, pavyzdžiui, prekių užsakovo, kuris Jus nurodo kaip kontaktinį asmenį ar prekių gavėją, iš viešų registrų, valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų, mūsų partnerių, kitų trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, mokėjimo įstaigų, apie atliktus mokėjimus ir pan.
  2. Teikdami savo ar kitų Asmens duomenis (pavyzdžiui, apie prekių gavėjus, Jūsų atstovus), Jūs atsakote už tokių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat už asmens, kurio Asmens duomenys teikiami, informavimą ar sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti mums. Tam tikrais atvejais mes galime paprašyti patvirtinti, kad turite teisę teikti mums Asmens duomenis (pavyzdžiui, pildant registracijos formas Interneto svetainėje). Esant poreikiui (pavyzdžiui, asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime Jus kaip tokių duomenų teikėją.
  3. Svarbu: mūsų personalas nei raštu, nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo Jūsų prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos, dėl kurios panaudojimo Jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala.
 2. Kokius asmens duomenis apie jus mes tvarkome?
  1. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tokiais tikslais ir sąlygomis:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi Asmens duomenys

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Prekių gamyba ir  pardavimas, įskaitant prekių pristatymą.

 

 

Vardas, pavardė, amžius (gimimo data, reikalinga parduodant alkoholinius ir energetinius gėrimus), asmens kodas (jei reikalinga), adresas/ pristatymo adresas, tel. Nr. el. paštas, parašas (jei reikalinga);

Kai atstovaujate įmonę ar kitą asmenį: pareigos, atstovaujamas asmuo, ryšys su juo, įgaliojimo turinys;

Mokėjimų duomenys: mokėtojas, užsakymo apmokėjimo informacija, mokėjimų istorija;

Užsakymo duomenys: prekės, kiekis, kaina, data, prekių pristatymo informacija, amžiaus patikros duomenys (parduodant alkoholinius ir  energetinius gėrimus), prekes atsiimančio asmens duomenys, pirkimų istorija, informacija paslaugų suteikimui (kai prekės susietos su paslaugomis);

Tais atvejais, kai mūsų valdomuose projektuose galima registracija el. parduotuvėje: registruoto naudotojo paskyros duomenys: vartotojo vardas, slaptažodžiai ir jų keitimo istorija, paskyros naudojimo istorija, įskaitant techninius duomenis;

Kiti duomenys: susijusi komunikacija ir pranešimai.

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) p.);

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 d. c) p.) – teisinė prievolė – patikrinti alkoholinius ar energetinius gėrimus įsigyjančio asmens amžių;

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.) – tvarkyti klientų ir užsakymų (pirkimų) duomenų bazę.

Garantinių įsipareigojimų vykdymas, prekių ir susijusių paslaugų kokybės klausimų administravimas.

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr., adresas/ pristatymo adresas (jei reikalinga), parašas (jei reikalinga);

Kai atstovaujate įmonę ar kitą asmenį: pareigos, atstovaujamas asmuo, ryšys su atstovaujamu asmeniu, įgaliojimo turinys;

Mokėjimų informacija, prekių pristatymo / paslaugų teikimo duomenys, nekokybiškų prekių grąžinimo / keitimo informacija, informacija, reikalinga garantiniam aptarnavimui, kita informacija ir komunikacija, reikalinga prekių kokybės užtikrinimui.

 

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) p.);

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 d. c) p.) – teisinė prievolė – užtikrinti prekių kokybę;

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.) – administruoti užklausas ir efektyviai valdyti kokybės klausimų sprendimą.

Registracija e-mokymų platformoje, e – mokymo paslaugų teikimas.

Vardas, pavardė, vartotojo vardas, amžius (reikalinga nes mokymai susiję su alkoholiniais gėrimais), el. paštas, tel. Nr., IP adresas (Jūsų atpažinimui), techninė paskyros naudojimo istorija (įskaitant prisijungimo duomenų tvirtinimą ar keitimą);

Kai atstovaujate įmonę ar kitą asmenį: pareigos, atstovaujamas asmuo, ryšys su juo, įgaliojimo turinys;

Mokymų užsakymo  ir mokėjimų duomenis: kiekis, kaina, data, užsakymų istorija, mokėtojas, užsakymo apmokėjimo informacija, mokėjimų istorija;

Mokymų naudojimo duomenys: išklausyti mokymai, mokymų istorija, su mokymais susiję pasiekimai (išklausytų valandų skaičius, testų rezultatai, atliktos užduotys ir pan.), informacija apie išduotus pažymėjimus / sertifikatus;

Mokymų turinys: mokymų medžiaga (tekstai, vaizdo, garso įrašai, nuotraukos ir pan.), mokymų dalyvių komunikacija.

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) p.)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 d. c) p.) – teisinė prievolė – patikrinti alkoholinius ar energetinius gėrimus įsigyjančio asmens amžių;

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.) – tvarkyti mokymų dalyvių ir mokymų duomenų bazę, užtikrinti efektyvų mokymų procesą.

Maitinimo paslaugų teikimas, maisto užsakymų priėmimas ir maisto tiekimas išsinešti.

Vardas, pavardė, adresas / pristatymo adresas, tel. Nr. el. paštas, parašas (jei reikalinga);

Kai atstovaujate įmonę ar kitą asmenį: pareigos, atstovaujamas asmuo, ryšys su atstovaujamu asmeniu, įgaliojimo turinys;

Mokėjimų duomenys: mokėtojas, užsakymo apmokėjimo informacija, mokėjimų istorija;

Užsakymo duomenys: prekės, kiekis, kaina, data, prekių pristatymo informacija, pirkimų istorija;

Kiti duomenys: alergijos, maisto užsakymų (žinučių) turinys.

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) p.);

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.) – tvarkyti klientų ir užsakymų duomenų bazę;

Sutikimas tvarkyti specialių kategorijų asmens duomenis (BDAR 9 str. 2 d. a) p.) – duomenų apie alergijas tvarkymui.

Konsultacijos ir komunikacija dėl prekių ir paslaugų, Jūsų užklausų administravimas.

 

 

 

 

Jei pateiksite: vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr., adresas / pristatymo adresas (jei reikalinga);

Kai atstovaujate įmonę ar kitą asmenį: pareigos, atstovaujamas asmuo, ryšys su juo, įgaliojimo turinys;

Kiti duomenys, kuriuos pateikiate: komunikacijos (žinutė, atsakymas) tema ir turinys;

Jei komunikuojama per socialinius tinklus: paskyros viešai matoma informacija.

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.);

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.) – efektyviai administruoti užklausas.

Bendrovės veiklai reikalingų susitarimų sudarymas ir vykdymas, kitas vidaus administravimas.

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr., veiklos adresas, ind. veiklos duomenys, kiti bendradarbiavimo duomenys;

Kai atstovaujate įmonę ar kitą asmenį: pareigos, atstovaujamas asmuo, ryšys su juo, įgaliojimo turinys.

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) p.);

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.) – administruoti partnerių, sutarčių ir kontaktų bazę.

Finansinė apskaita mokėjimų ir įsiskolinimų valdymas.

 

 

Mokėtojo / asmens už kurį mokama vardas, pavardė / pavadinimas, asmens kodas (jei reikalinga), adresas, el. paštas, tel. Nr.;

Mokėjimų duomenys: suma, data, mokėtojo sąskaitos Nr., mokėjimo būdas, mokėjimų istorija, įmokų surinkimo administratoriaus patvirtinimai apie mokėjimą;

Įsiskolinimų duomenys: data, suma, skolos atsiradimo pagrindas, skolininkas,  perdavimas išieškojimui;

Kai atstovaujate įmonę ar kitą asmenį: pareigos, atstovaujamas asmuo, ryšys su atstovaujamu asmeniu, įgaliojimo turinys.

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) p.);

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 d. c) p.) – teisinės prievolės kylančios iš apskaitos, mokesčių įstatymų;

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.) – valdyti skolas, stebėti finansinius veiklos rodiklius, formuoti atskaitas vidinėms analizėms.

Kandidatų į siūlomą darbo vietą, įvertinimas ir atranka.

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr., adresas, išsilavinimo bei veiklos duomenys, gyvenimo aprašymo turinys, kita kandidato atrankai / įvertinimui reikalinga ar paties kandidato pateikta informacija.

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.);

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.) – administruoti kandidatų duomenų bazę, vertinti kandidato tinkamumą darbo vietai, sudaryti sutartis su atrinktais kandidatais.

Elektroninių informacijos pateikimo kanalų (Interneto svetainė, Socialinės paskyros) valdymas, veikimo užtikrinimas ir kokybės tobulinimas.

Interneto svetainėje automatiniu būdu renkami duomenys: IP adresas, slapukų ir nustatymų pagalba renkami duomenys, naudojama naršyklė;

Socialinių tinklų paskyrose automatiniu būdu renkami duomenys: Socialinių paskyrų integracijos pagalba renkami duomenys;

Kiti duomenys: socialinių tinklų paskyros anketos viešai matoma informacija.

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.);

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.) – užtikrinti elektroninių informacijos pateikimo kanalų saugumą, apsisaugoti nuo neteisėto naudojimo, tapatybės vagystės, sukčiavimo.

Asmenų ir turto saugumo užtikrinimas vaizdo stebėjimo būdu.

Vaizdo stebėjimo įranga užfiksuoti asmens duomenys.

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.) – apsaugoti asmenis ir turtą nuo neigiamo poveikio.

Naujienų siuntimas, kokybės apklausų vykdymas, tiesioginė rinkodara, veiklos tobulinimas ir reklama, žaidimų/ konkursų organizavimas ir vykdymas.

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr.;

Kiti duomenys: konkurso, akcijos, žaidimo skelbime / anketoje prašomi nurodyti duomenys, laimėtojų duomenys, dalyvių sąrašai, socialinių tinklų, paskyros informacija ir žinutės, kuriomis su mumis pasidalina paskyros turėtojas, asmens pomėgiai, pirkimų istorija, informacija ar naujienlaiškis buvo perskaitytas/ atvertas, kiti duomenys, kuriuos sutinkate pateikti;

Apklausų vykdymui naudojami duomenys: el. paštas, tel. Nr., apklausos skelbime / anketoje prašomi nurodyti duomenys, komentarai, vertinimai, pasirinkimai.

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.);

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.) – administruoti naujienų gavėjų / žaidimų dalyvių ir laimėtojų sąrašus, skelbti laimėtojus, įteikti prizus, analizuoti kokybės apklausų rezultatus.

Ginčų ir pretenzijų sprendimas.

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr., adresas / pristatymo adresas, skundo / pretenzijos / procesinio dokumento turinys, su ginču / pretenzija susijusi informacija.

Kai atstovaujate įmonę ar kitą asmenį: pareigos, atstovaujamas asmuo, ryšys su juo, įgaliojimo turinys.

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 d. c) p.) – teisinės prievolės, susijusios su ginčų sprendimu ir institucijų privalomų nurodymų vykdymu.

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.) –tinkamai pasiruošti ir efektyviai dalyvauti ginčų ar pretenzijų sprendime.

  1. Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kai šie duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.
  2. Kai kuriais atvejais mes Jums galime siųsti su užsakymais susijusias informacines žinutes. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam užsakymų vykdymui. Jie nėra laikomi reklaminiais pranešimais.
  3. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją. Kai kuriais atvejais mums būtina turėti tikslią naujausią su Jumis susijusią informaciją, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga.
  4. Vykdydami veiklą tam tikrais atvejais galime taikyti automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamą sprendimo priėmimą (įskaitant ir dirbtinio intelekto sprendimus), pavyzdžiui, siekiant išsiaiškinti su Jūsų poreikius bei atitiktį prekių pardavimui keliamiems reikalavimams, efektyviau planuoti mūsų veiklą ir procesus, stebėti galimus neleistino elgesio atvejus (pavyzdžiui, atakas prieš Interneto svetainę). Automatizuotas sprendimų priėmimas reiškia Asmens duomenų tvarkymą naudojant, pavyzdžiui, programinės įrangos kodą ar algoritmą, kuriam nereikia žmogaus įsikišimo. Reguliariai peržiūrime naudojamus automatizuoto sprendimų priėmimo metodus, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas. Jūs galite paprieštarauti automatizuoto sprendimo pateiktiems rezultatams – tokiu atveju Jūsų situacija bus įvertinta mūsų specialisto.
 1. SOCIALINĖS PASKYROS
  1. Socialinėse paskyrose talpiname informaciją apie mus, siūlomas prekes ir savo veiklą, taip pat jose galime talpinti skelbimus ar bendrauti su Jumis, atsakyti į Jūsų paklausimus.
  2. Socialinių paskyrų naudotojams taikoma ne tik šios Privatumo taisyklės, tačiau ir socialinių tinklų, kuriuose yra Socialinės paskyros, valdytojų privatumo politikos bei naudojimosi sąlygos. Kai susisiekiate su mumis Socialinėse paskyrose ir teikiate tam tikrą informaciją (pavyzdžiui, rašote mums žinutes, komentarus po mūsų įrašais), mes, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų privatumo nustatymų, galime matyti viešą Jūsų profilio informaciją (vardas, pavardė, atvaizdas, el. paštas ar pan.). Taip pat ši informacija (pavyzdžiui, Jūsų pateiktas komentaras), priklausomai nuo pasirinktų privatumo nustatymų, gali būti matoma kitiems konkrečios Socialinės paskyros lankytojams.
 2. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?
  1. Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia mūsų nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.
  2. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:
   1. laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tarp jų ir BDAR, reikalavimų;
   2. tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
   3. renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
   4. imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
   5. laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;
   6. neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų kitaip, nei nurodyta Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
   7. užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai, užtikriname technines ir organizacines saugumo priemones, taip pat prieigą prie Asmens duomenų suteikiame tik tiems savo darbuotojams, kuriems tokia prieiga yra reikalinga dėl jų atliekamų darbo funkcijų.
 3. KAM IR KADA PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
  1. Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti duomenų tvarkytojams ar gavėjams, kurie mums padeda vykdyti veiklą: 
   1. rinkodaros ir reklamos paslaugų teikėjams –  UAB „BPN LT“ (Lietuva);
   2. apskaitos, finansų valdymo, audito paslaugų teikėjams –UAB „Grant Thornton Baltic“ (Lietuva);
   3. IT sprendimų, debesijos, prieglobos teikėjams – UAB „Frogdom“ (Lietuva), UAB „Amidus“ (Lietuva), UAB NFQ Technologies (Lietuva), UAB „BTT Group“ (Lietuva), UAB „StrongPoint“ (Lietuva).
   4. prekes pristatantiems kurjeriams ir vežėjams - UAB „Greituolis“ valdantis „Lastmile“ pristatymo programėlę (Lietuva), UAB „Raben Lietuva“ (Lietuva), UAB „Wolt LT“ (Lietuva), UAB „Bolt Services LT“ (Lietuva);
   5. prekybos partneriams ir konsultantams - AB „Grigeo“ (Lietuva), UAB „Nestle Baltics“ (Lietuva), UAB „Telenordi“ (Lietuva), UAB „Kavos bankas“ (Lietuva).
  2. Siekdami skelbti turinį Socialinėse paskyrose teikiame Asmens duomenis šiems socialinių tinklų platformų operatoriams:
   1. Meta Platforms Ireland Ltd. (Airija) ir Meta Platforms Inc. (JAV) (duomenys perduodami pagal Europos Komisijos priimtą sprendimą dėl tinkamumo);
   2. YouTube Inc. (JAV) (duomenys perduodami pagal Europos Komisijas patvirtintas standartines sutarčių sąlygas);
   3. ByteDance Ltd. (Kinija) (duomenys perduodami pagal Europos Komisijas patvirtintas standartines sutarčių sąlygas)
  3. Asmens duomenis galime teikti teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, taip pat kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją.
  4. Asmens duomenis taip pat galime perduoti, jeigu prireiktų, bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų mūsų verslą ar vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma, taip pat mūsų įsteigtoms bendrovėms.
  5. Paprastai Asmens duomenis mes tvarkome Europos Sąjungos / Europos Ekonominės Erdvės (toliau - ES / EEE) teritorijoje, tačiau kai kuriais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami ir už ES / EEE ribų. Jūsų Asmens duomenys už ES / EEE ribų yra perduodami remiantis:
   1. duomenų tvarkymo ar teikimo sutartimi, kuri aprašo tokį perdavimą ir kurios neatsiejama dalimi yra Europos Komisijos patvirtintos standartinės sutarčių sąlygos; arba
   2. Europos Komisijos priimtu sprendimu dėl tinkamumo, reiškiančiu, kad Europos Komisija pripažino valstybę, kurioje yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą trečiasis asmuo, kaip užtikrinančią tinkamą Asmens duomenų apsaugos lygį; arba
   3. specialiu Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimu vykdyti tokį perdavimą; arba
   4. Jūsų sutikimu dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už ES / EEE ribų.
 4. Ką darome, kad apsaugotume JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
  1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame, nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant Asmens duomenis.
  2. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję neatskleisti ir neplatinti Jūsų Asmens duomenų tretiesiems, neautorizuotiems asmenims.
 5. Kiek laiko saugosime Jūsų Asmens duomenis?
  1. Jūsų Asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų Asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus juos saugoti toliau arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam ar kitam oficialiam tyrimui atlikti. Tuomet duomenys ištrinami suėjus teisės aktų nustatytiems terminams, ar kai jie tampa nereikalingi atliekam tyrimui.
  2. Paprastai Asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Asmens duomenų tvarkymo terminai

Prekių gamyba ir  pardavimas, įskaitant prekių pristatymą.

Baigtų užsakymų ir pardavimų duomenys saugomi sutarties galiojimo / užsakymo vykdymo laikotarpiu ir 10 metų po sutarties / užsakymo vykdymo pabaigos, nebent privalomas ilgesnis saugojimo terminas;

Nebaigtų ir nepavykusių užsakymų / pirkimų informacija saugoma 3  metus nuo tokio užsakymo / pirkimo administravimo pabaigos;

Prekių priėmimo dokumentas, kuriame nurodomas priimančio asmens amžius, saugomas 3 metus nuo prekės priėmimo dienos;

Interneto svetainės paskyros (kai yra galimybė ją susikurti) duomenys saugomi naudojimosi paskyra laikotarpiu ir 5 metus nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros;

Techniniai paskyros naudojimo duomenys (prisijungimai, slaptažodžių keitimo istorija ir pan.) saugomi iki 18 mėnesių nuo jų surinkimo.  

Garantinių įsipareigojimų vykdymas, prekių ir susijusių paslaugų kokybės klausimų administravimas.

Kokybės klausimo administravimo laikotarpiu ir 5 metus po kokybės klausimo administravimo pabaigos ar paskutinio kontakto.

Registracija e- mokymų platformoje, e – mokymo paslaugų teikimas.

Naudojimosi paskyra laikotarpiu ir 5 metus nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros.

Techniniai paskyros naudojimo duomenys (prisijungimai, slaptažodžių keitimo istorija ir pan.) saugomi iki 18 mėnesių nuo jų surinkimo.

Maitinimo paslaugų teikimas, maisto užsakymų priėmimas ir maisto tiekimas išsinešti.

Baigtų užsakymų duomenys saugomi užsakymo vykdymo laikotarpiu ir 10 metų po sutarties / užsakymo vykdymo pabaigos, nebent privalomas ilgesnis saugojimo terminas;

Nebaigtų ir nepavykusių užsakymų informacija saugoma 3  metus nuo tokio užsakymo administravimo pabaigos;

Techniniai duomenys, susiję su užsakymu administravimu saugomi iki 18 mėnesių.

Konsultacijos ir komunikacija dėl prekių ir paslaugų, Jūsų užklausų administravimas.

 

Komunikacijos laikotarpiu ir 1 metus po jo pabaigos (paskutinio šalių kontakto), o socialinių tinklų paskyrose -  pagal jų nustatymus, bet ne ilgiau kaip 1 metus nuo komunikacijos pabaigos;

Viešai paskelbti vertinimai ir atsiliepimai saugomi iki jų pašalinimo laikotarpio;

Sutikimo pagrindu tvarkomi duomenys saugomi taip kaip nurodyta aukščiau, nebent asmuo atšaukia duotą sutikimą.

Bendrovės veiklai reikalingų susitarimų sudarymas ir vykdymas, kitas vidaus administravimas.

Bendradarbiavimo laikotarpiu ir 5 metus nuo šio laikotarpio (paskutinio šalių kontakto) pabaigos, nebent privalomas ilgesnis saugojimo terminas.

Finansinė apskaita mokėjimų ir įsiskolinimų valdymas.

Pagal teisės aktų reikalavimus.

Kai duomenys nepatenka į aukščiau minėtą saugojimo sritį -  sutarties galiojimo / šalių bendradarbiavimo laiką ir 10 metų po sutarties / santykių pasibaigimo (paskutinio kontakto).

Kandidatų į siūlomą darbo vietą, įvertinimas ir atranka

Atrankos laikotarpiu ir 3 mėnesius pasibaigus atrankai, jei yra gautas kandidato sutikimas duomenis saugoti po atrankos, be ne ilgiau nei 6 mėnesius nuo duomenų gavimo;

Kai duomenys gaunami ne konkrečiai atrankai –1  metus nuo duomenų gavimo;

Sutikimo pagrindu tvarkomi duomenys saugomi taip kaip nurodyta aukščiau, nebent asmuo atšaukia duotą sutikimą.

Elektroninių informacijos pateikimo kanalų (Interneto svetainė, Socialinės paskyros) valdymas, veikimo užtikrinimas ir kokybės tobulinimas.

 

Interneto svetainės duomenys saugomi pagal naudojamų slapukų nustatomus saugojimo terminus;

Interneto svetainės duomenys, kurie nepatenka į slapukų informaciją, saugomi ne ilgiau kaip  1 metus nuo surinkimo dienos;

IT sistemų įrašai paprastai saugomi iki kelių mėnesių, nuo jų surinkimo;

Socialinių tinklų paskyrose duomenys saugomi pagal socialinio tinklo valdytojo ir (ar) naudotojo parinktus nustatymus;

Sutikimo pagrindu tvarkomi asmens duomenys saugomi taip kaip nurodyta aukščiau, nebent asmuo atšaukia duotą sutikimą;

Analitikos duomenys paprastai renkami automatiškai ir anonimizuojami / subendrinami netrukus po gavimo.

Asmenų ir turto saugumo užtikrinimas vaizdo stebėjimo būdu.

Iki 30 dienų nuo vaizdo įrašo padarymo dienos.

Naujienų siuntimas, kokybės apklausų vykdymas, tiesioginė rinkodara, veiklos tobulinimas ir reklama, žaidimų/ konkursų organizavimas ir vykdymas.

Duomenys saugomi 3 metus nuo duomenų pateikimo dienos;

Socialinių tinklų paskyrose duomenys saugomi pagal socialinio tinklo valdytojo ir (ar) naudotojo parinktus nustatymus;

Žaidimų, konkursų, akcijų duomenys saugomi visą žaidimo, akcijos, konkurso laikotarpį (paprastai nurodomas žaidimo, konkurso ar akcijos sąlygose) ir 1 metus nuo žaidimo, akcijos, konkurso pasibaigimo dienos;

Sutikimo pagrindu tvarkomi asmens duomenys saugomi taip kaip nurodyta aukščiau, nebent asmuo atšaukia duotą sutikimą.

Ginčų ir pretenzijų sprendimas.

Visą ginčo / pretenzijos nagrinėjimo laikotarpį ir 3 metus nuo neteisminio ginčo / pretenzijos nagrinėjimo pabaigos bei 10 metų po teisminio ginčo nagrinėjimo pabaigos. Ginčo ar pretenzijos pabaiga laikomas galutinio sprendimo priėmimas.

 1. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?
  1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:
   1. būti informuotas apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą ir susipažinti su savo Asmens duomenimis, t. y. gauti pranešimą, patvirtinantį, ar mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, ir, jei tvarkome, prašyti susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis ir su jais susijusia informacija;
   2. pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;
   3. pateikti mums prašymą ištrinti informaciją apie Jus, kurią turime, jeigu yra informacijos ištrynimo pagrindas;
   4. pateikti mums prašymą apriboti turimos informacijos apie Jus tvarkymą, kai ginčijate Asmens duomenų tikslumą ar prieštaraujate Asmens duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, ar Asmens duomenų Jums reikia siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
   5. pareikšti nesutikimą dėl Asmens duomenų naudojimo, kai Jūsų Asmens duomenis tvarkome siekdami teisėtų mūsų ir (ar) trečiųjų asmenų interesų (įskaitant ir profiliavimą, jei tokį vykdytume);
   6. pateikti mums prašymą perkelti (gauti) Asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte pagal sutartį ar duodamas (-a) sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis bendrai naudojama elektronine forma;
   7. nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu, įskaitant profiliavimą, priimtas sprendimas, jei toks sprendimų priėmimas gali turėti teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Jums;
   8. atšaukti mums duotus sutikimus dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, kai Asmens duomenis naudojame remdamiesi Jūsų pateiktu sutikimu, įskaitant kai Asmens duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat kai vykdome profiliavimą, susijusį su tiesiogine rinkodara;
   9. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
  2. Jei norite atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, ar nenorite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, konkursų, apklausų organizavimo tikslais, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio Asmens duomenų tvarkymo, nenurodydami atsisakymo motyvų, parašę el. paštu vilnius@gelsva.lt. Tiesioginės rinkodaros pranešimų galite atsisakyti ir kitu Jums teiktoje žinutėje nurodytu būdu (pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje).
  3. Mes galime atsisakyti įgyvendinti Privatumo taisyklių 9.1. punkte išvardintas Jūsų teises, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR ar kitų teisės aktų nuostatos, išskyrus nesutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu.
  4. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums raštu el. paštu vilnius@gelsva.lt. Teikiant tokį prašymą, mes, tam kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją (pavyzdžiui, patvirtinti savo tapatybę elektroniniu parašu), kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį, mes galime paprašyti atvykti pas mus ar pateikti prašymą raštu.
  5. Mes paprastai neprašome jokio mokesčio už Jūsų teisių įgyvendinimą. Tačiau teisės aktai mums leidžia imti pagrįsto dydžio mokestį arba atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą, jei jis akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis.
  6. Gavę Jūsų prašymą ar nurodymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.
  7. Jei, Jums paprašius, Asmens duomenys yra ištrinami, mes galime saugoti informacijos kopijas, būtinas siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis susitarimų.

10. NAUJIENOS, TIESIOGINĖ RINKODARA, ŽAIDIMAI, KOKYBĖS APKLAUSOS

  1. Jūs galite duoti mums sutikimą, jei pageidaujate gauti mūsų pasiūlymus ir informaciją apie mūsų veiklą. Jūs taip pat galite duoti mums sutikimą padėti mums įvertinti mūsų veiklos kokybę. Savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo galite išreikšti, pavyzdžiui, užsakydami mūsų naujienas, informacinį leidinį ar kitais mūsų siūlomais būdais.
  2. Mes galime siųsti informaciją apie mūsų veiklą, prekes (tiesioginės rinkodaros pranešimai) Jūsų el. pašto adresu ir (ar) telefono numeriu,  jei Jūs davėte mums sutikimą tai daryti arba tuo atveju, kai Jūs arba Jūsų atstovaujama organizacija yra mūsų klientas.
  3. Siekdami pateikti Jums labiau pritaikytas naujienas, tiesioginės rinkodaros pranešimus mes galime suasmeninti naudodami informaciją apie Jūsų atliktus užsakymus. 
  4. Mes galime naudoti automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant ir profiliavimą, tam, kad suteiktume Jums pagal Jūsų poreikius pritaikytas ir veiksmingas tiesioginės rinkodaros paslaugas. Tuo tikslu atsižvelgiame į pasirinkimus bei poreikius pagal Jūsų elgseną. Mūsų naudojami sprendimai yra skirti tik pagerinti Jūsų patirtį ir Jums nesutikus gauti mūsų naujienų, Jums bus netaikomi tiesioginės rinkodaros įrankiai.
  5. Išsiuntę naujienas mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.
  6. Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams / duomenų tvarkytojams, kurie mums teikia naujienų siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas.
  7. Jei nebenorite gauti tiesioginės rinkodaros naujienų, galite juos atšaukti el. pranešimuose nurodytu būdu (pavyzdžiui, spustelėjus naujienlaiškio nuorodą „atšaukti prenumeratą“ ir pan.) arba atsiųsti mums pranešimą el. paštu vilnius@gelsva.lt.  
  8. Jums atšaukus sutikimą stengsimės nedelsiant nutraukti naujienų siuntimą, tačiau tai gali užtrukti. Kadangi mūsų naujienų kampanijos planuojamos iš anksto, Jūs net ir po sutikimo atšaukimo galite dar vieną kartą gauti mūsų naujienas.
  9. Dalyvavimas mūsų žaidimuose, akcijose ar konkursuose yra neprivalomas. Tačiau norėdami dalyvauti žaidime, akcijoje ar konkurse, Jūs turėsite pateikti mūsų nurodytą informaciją, tarp jų ir Asmens duomenis. Žaidimus, akcijas ar konkursus vykdysime ir Asmens duomenis tvarkysime pagal konkrečiam žaidimui, akcijai ar konkursui nustatytas taisykles. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo šiuo tikslu. Atšaukus sutikimą, Jūs žaidime, akcijoje ar konkurse nebedalyvausite.
  10. Mes turime teisę susisiekti su žaidimo, akcijos ar konkurso dalyviais ir Interneto svetainėje, Socialinėse paskyrose, kituose mūsų nurodytuose informacijos skelbimo kanaluose paskelbti laimėtojus. Siekdami tvarkyti žaidimo, akcijos ar konkurso registraciją ir (ar) nustatyti laimėtojus, galime naudoti programą, kuri pagrįsta automatiniu sprendimų priėmimu. Apie tai bus pranešta žaidimo, akcijos, konkurso taisyklėse arba bus akivaizdu iš mūsų pateikiamų nuorodų. Tokiu atveju, jei Jūs nepageidaujate, kad Jūsų atžvilgiu būtų taikomas automatinis sprendimų priėmimas, dalyvauti žaidime, akcijoje ar konkurse negalėsite.
  11. Mes galime naudoti Jūsų el. pašto adresą ir telefono numerį tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums naujienlaiškius, pasiūlymus ir informaciją apie mūsų panašias prekes, kurios, mūsų manymu, gali Jus dominti, net ir neturėdami Jūsų sutikimo tuo atveju, jeigu jau esate mūsų klientas ir neprieštaravote tokiam Jūsų Asmens duomenų naudojimui, kai šiuos duomenis mums pateikėte. Net jei neišreiškėte prieštaravimo iš karto, gavus pranešimą galite bet kada lengvai išreikšti savo prieštaravimą dėl visos ar dalies tokios Asmens duomenų tvarkymo veiklos.

11. Slapukai, signalai ir panašios technologijos

  1. Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena saugoma Jūsų įrenginio (kompiuterio, planšetinio kompiuterio, mobiliojo telefono) naršyklėje ar įrenginyje. Privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.
  2. Slapukai gali būti naudojami informacijos srautų ir vartotojų elgesio analizei, pasitikėjimui skatinti, saugumui bei Interneto svetainės tinkamam funkcionavimui užtikrinti, pasirinkimams įsiminti, rodomo turinio personalizavimui, Interneto svetainės susiejimui su Socialinėmis paskyromis.
  3. Mes galime naudoti privalomus slapukus, būtinus Interneto svetainės veikimui užtikrinti, analitinius slapukus, kurie analizuoja Interneto svetainės naudojimą, funkcinius slapukus, kurie įsimena vartotojų pageidavimus, užtikrina sklandų ir saugų Interneto svetainės veikimą ir padeda tobulinti Interneto svetainės funkcijas, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, reklamos slapukus, kurie skirti rodyti Jums tiek personalizuotą, tiek bendrą reklamą.
  4. Kai kurie tretieji asmenys, pavyzdžiui, socialinių tinklų valdytojai, gali naudoti jų pačių anoniminius slapukus, skirtus tam, kad jų sukurtos programos ar programėlės būtų pritaikytos prie Jūsų poreikių. Mes nekontroliuojame šių slapukų naudojimo. Jei norite sužinoti detalesnę informaciją, rekomenduojame patikrinti trečiosios šalies privatumo politiką.
  5. Interneto svetainėje Jūs galite valdyti slapukus (pažymėti pasirinkimus slapukų juostoje) ar pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus. Jūs galite atsisakyti neprivalomų slapukų naudojimo, tačiau dėl to gali neveikti kai kurie Interneto svetainės funkcionalumai, sulėtėti jo veikimo sparta. Norėdami valdyti slapukus mobiliajame įrenginyje, Jūs turite sekti šiam įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Išsamesnė informacija apie slapukų valdymą pateikta adresu http://www.AllAboutCookies.org arba https://www.google.com/privacy_ads.html, taip pat naudojamos naršyklės pagalbos puslapyje. Reklaminių slapukų naudojimą galite valdyti „Network Advertising“ puslapyje  http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
  6. Interneto svetainėje naudojamų slapukų sąrašas:

Būtini (4)

Kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

_ga

Google

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

2 metai

HTTP Cookie

1.gif

Cookiebot

Used to count the number of sessions to the website, necessary for optimizing CMP product delivery.

Session

Pixel Tracker

CookieConsent

Cookiebot

Stores the user's cookie consent state for the current domain

1 metai

HTTP Cookie

PHPSESSID

www.gelsva.lt

Preserves user session state across page requests.

Session

HTTP Cookie

Statistika (2)

Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

_gat

Google

Used by Google Analytics to throttle request rate

1 diena

HTTP Cookie

_gid

Google

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

1 diena

HTTP Cookie

  1. Mes taip pat naudojame tokius technologinius įrankius ir sprendimus, kurie įrašo slapukus bei kaupia duomenis:

Įrankio pavadinimas

Įrankio paskirtis

Google Analytics

 

Generuoti statistinius duomenis apie Interneto svetainės naudojimą, sumažinti užklausų dažnumą. Surinkti duomenys perduodami į JAV. Jūs galite neleisti Google Analytics veikimo, pakeisdami naršyklės nustatymus ar įdiegdami naršyklės papildinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Google Tag Manager

Analizuoti Interneto svetainės populiarumą. Surinkti duomenys perduodami į JAV. Daugiau informacijos: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=en.

Google Adsense

Reklamuoti paslaugas ir produktus pagal naudotojų renkamus raktažodžius. Surinkti duomenys perduodami į JAV. Jūs galite išjungti ar pakeisti Google reklamų rodymą nustatymuose adresu https://www.google.com/settings/ads.

Google Optimize

Testuoti turinio pateikimo Interneto svetainėje būdus ir optimizuoti konversijų rodiklius (CRO). Surinkti duomenys perduodami į JAV. Daugiau informacijos https://optimize.withgoogle.com/.

Meta Pixel

Rodyti interesais grįstą reklamą socialiniame tinkle „Facebook“ ar kitose svetainėse, naudojančiose šį įrankį. Surinkti duomenys perduodami į JAV. Daugiau informacijos https://www.facebook.com/business/tools/meta-pixel.

12. SUSISIEKITE SU MUMIS

  1. Jei dėl šiose Privatumo taisyklėse pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, kviečiame kreiptis elektroniniu paštu vilnius@gelsva.lt, telefonu 8 5 215 2441, adresu  Liepkalnio g. 97B, Vilnius.
  2. Jei manote, kad, vadovaujantis BDAR, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Jei pakeistume šias Privatumo taisykles, apie tai pranešime Interneto svetainėje, patalpindami atnaujintas Privatumo taisykles, Jūsų elektroniniu paštu, jei tokį būsite mums pateikęs (-usi), elektroniniu paštu ar kitais įprastais komunikacijos būdais.

 

Paskutinį kartą Privatumo taisyklės peržiūrėtos 2024 m. balandžio 25 d.

AR JUMS JAU YRA 20 METŲ